TR-21-0387 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM farklı ürünlerini etkileyen zafiyetler için güvenlik bülteni yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2020-8287, CVE-2020-8265, CVE-2020-1971, CVE-2020-14782, CVE-2020-28500, CVE-2020-14577, CVE-2020-14578, CVE-2020-14579, CVE-2020-14803, CVE-2020-27221 ve CVE-2020-4701

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6449998

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/194100

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8287

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerability-in-fabric-os-used-by-ibm-b-type-san-directors-and-switches-3/

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1971

https://www.ibm.com/support/pages/node/6450186

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/192748

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-integration-bus-ibm-app-connect-enterprise-v11-are-affected-by-vulnerabilities-in-node-js-cve-2020-8287/

2021-05-06