TR-21-0408 (CODESYS WebServer Zafiyeti)

Genel Bilgi

CODESYS V2 Web-Server ve runtime system'de güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-30192, CVE-2021-30186, CVE-2021-30187, CVE-2021-30188, CVE-2021-30189, CVE-2021-30190, CVE-2021-30191, CVE-2021-30193, CVE-2021-30194 ve CVE-2021-30195

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için CODESYS tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30186

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30187

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30188

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30189

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30190

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30191

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30192

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30193

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30194

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30195

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30192

2021-05-26