TR-21-0416 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM farklı ürünlerini etkileyen zafiyetler için güvenlik bülteni yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2020-27221, CVE-2021-3393 ve CVE-2021-20229

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6453367

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/195353

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-27221

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-mq-is-vulnerable-to-an-issue-within-ibm-runtime-environment-java-technology-edition-cve-2020-27221/

2021-05-27