TR-21-0432 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM farklı ürünlerini etkileyen zafiyetler için güvenlik bülteni yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-29740, CVE-2021-20487, CVE-2021-2161 ve CVE-2019-4588

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6457629

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/201474

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-a-format-string-security-vulnerability-has-been-identified-in-ibm-spectrum-scale-cve-2021-29740/

2021-06-01