TR-21-0443 (Debian Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Debian, squid için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerde DoS saldırısı tetiklenmesi ihtimal dahilindedir. CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-28651, CVE-2021-28652, CVE-2021-28662, CVE-2021-31806, CVE-2021-31807 ve CVE-2021-31808

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4924

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021060215

2021-06-03