TR-21-0444 (McAfee Zafiyeti)

Genel Bilgi

McAfee Database Security (DBsec) ürününde güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle hedef alınan sistemde reverse shell alınması ihtimal dahilindedir. Zafiyetin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-23895 ve CVE-2021-23894

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; McAfee güncellemelerini ivedilikle yapmalarını önermektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-23894

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-23895

2021-06-03