TR-21-0452 (Debian Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Debian, lasso ve thunderbird için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerde saldırı tetiklenmesi ihtimal dahilindedir. CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-28091, CVE-2021-1536, CVE-2021-29956, CVE-2021-29957, CVE-2021-29967 ve CVE-2021-33879

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4926

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1536

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1536

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4927

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021060502

2021-06-07