TR-17-080 (Microsoft Temmuz 2017 Güvenlik Bültenini Yayınladı)

Genel Bilgi

Microsoft, yazılımında bulunan kritik zafiyetler (Windows NTLM Güvenlik Protokolü vb.) hakkında güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin uzaktan kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Microsoft Temmuz Güvenlik Bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/07/11/Microsoft-Releases-July-2017-Security-Updates

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/f2b16606-4945-e711-80dc-000d3a32fc99

https://support.microsoft.com/en-us/help/20170711/security-update-deployment-information-july-11-2017

http://thehackernews.com/2017/07/windows-ntlm-security-flaw.html

2017-07-12