TR-21-0466 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, farklı ürünlerini etkileyen zafiyetler için bülten yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2020-2773, CVE-2021-28163, CVE-2021-28164, CVE-2021-28165, CVE-2020-5024, CVE-2020-5025, CVE-2020-4976 ve CVE-2020-25649

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemelerin yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6462301

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/179673

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-resilient-soar-is-using-components-with-known-vulnerabilities-java-se-cve-2020-2773/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-resilient-soar-is-using-components-with-known-vulnerabilities-eclipse-jetty-cve-2021-28163-cve-2021-28164-cve-2021-28165/

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-28163

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-28164

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-28165

https://www.ibm.com/support/pages/node/6462299

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-resilient-soar-is-using-components-with-known-vulnerabilities-java-se-cve-2020-2773/

2021-06-10