TR-21-0473 (Apache Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Apache PDFBox'ta DoS zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyetin siber saldırganlar tarafından istismarı sonucunda DoS saldırısı tetiklenebilir. Zafiyete ilişkin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-31811 ve CVE-2021-31812

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine zafiyetin giderilmesi için yayınlanan güncellemeleri indirmelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://lists.apache.org/thread.html/re3bd16f0cc8f1fbda46b06a4b8241cd417f71402809baa81548fc20e%40%3Cusers.pdfbox.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/rf937c2236e6c79cdb99f76a70690dd345e53dbe0707cb506a202e43e@%3Cannounce.apache.org%3E

http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/06/12/2

https://lists.apache.org/thread.html/re0cacd3fb337cdf8469853913ed2b4ddd8f8bfc52ff0ddbe61c1dfba@%3Ccommits.ofbiz.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/r132e9dbbe0ebdc08b39583d8be0a575fdba573d60a42d940228bceff@%3Cnotifications.ofbiz.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/r179cc3b6822c167702ab35fe36093d5da4c99af44238c8a754c6860f@%3Ccommits.ofbiz.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/r2090789e4dcc2c87aacbd87d5f18e2d64dcb9f6eb7c47f5cf7d293cb@%3Cnotifications.ofbiz.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/rfe26bcaba564deb505c32711ba68df7ec589797dcd96ff3389a8aaba@%3Cnotifications.ofbiz.apache.org%3E

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021061308

2021-06-14