TR-21-0480 (Dell PowerEdge Ürünleri​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

Dell PowerEdge ürünlerinde buffer overflow zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyet kullanılarak saldırganların hedef sistemlerde Bilgi İfşası ve Kod Çalıştırma saldırısı düzenlemeleri ihtimal dahilindedir. Zafiyetin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-21554, CVE-2021-21555, CVE-2021-21556 ve CVE-2021-21557

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Dell tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-21554

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-21555

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-21556

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-21557

https://kkhacklabs.com/cve-2021-21555/

https://kkhacklabs.com/cve-2021-21554/

https://kkhacklabs.com/cve-2021-21557/

2021-06-15