TR-21-0483 (CentOS 7 Güncellemesi)

Genel Bilgi

CentOS 7'de; postgresql ve samba için güncelleme yayınlandı

Etki

Mevcut güvenlik açıklığı sebebiyle hedef sistemlerde yetki yükseltmesi yapılarak hassas bilgilere erişim sağlanabilir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021061419

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021061425

2021-06-15