TR-14-016 (Genel Güvenlik Uyarısı)

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından, son günlerde ülkemiz elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler adına hazırlanan sahte faturaların elektronik postalar aracılığıyla kullanıcılara gönderildiği bilgisi alınmıştır. Bahse konu faturalara ait elektronik posta başlıkları “XXXX Hesap Nolu Kasım 2014 Faturanız” şeklindedir. USOM’a intikal eden olaylar ve yapılan görüşmeler neticesinde bu ve benzeri gönderilerin yapıldığı bazı elektronik posta kaynaklarının işletmecilerin gerçek kurumsal kişiliklerini temsil etmediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca elektronik posta içerisindeki bağlantılar tıklandığında kurumsal olmayan farklı adreslere yönlendirmeler yapıldığı ve ilgili adresteki “İNDİR” benzeri bağlantılara tıklandığında da hedef bilgisayarları şifreleyen zararlı yazılımların yüklenerek bilgisayar kullanıcılarının mağdur edildiği görülmüştür.

Kullanıcıların bu ve benzer içerikteki elektronik postaları incelerken gönderen adresini teyit etmeleri, şüpheli elektronik postaları açmamaları, posta içeriğindeki bağlantı ve dosyaları açmamaları ile güvenli internet hizmeti aile profilini kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur!...

2014-11-20