TR-21-0518 (FATEK Endüstriyel Ürünler​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

FATEK, Fatek WinProladder PLC ürünü için güvenlik tavsiyesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerde siber saldırganlar tarafından kod çalıştırılarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-32990, CVE-2021-32988 ve CVE-2021-32992

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için FATEK tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-32990

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-32988

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-32992

https://www.fatek.com/en/download.php

https://us-cert.cisa.gov/ics

https://us-cert.cisa.gov/report

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-175-01

2021-06-25