TR-21-0524 (Debian Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Debian, intel-microcode için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerde saldırı tetiklenmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/

https://linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4934-1-intel-microcode-security-update-13-58-49

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4934

2021-06-28