TR-21-0525 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, farklı ürünlerini etkilemesi muhtemel güvenlik zafiyetlerine ilişkin bülten yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-29751, CVE-2020-27221, CVE-2020-14782, CVE-2020-14781, CVE-2020-4609, CVE-2021-29672, CVE-2021-20546, CVE-2020-36282, CVE-2020-5258, CVE-2017-18214, CVE-2016-4055, CVE-2021-20413, CVE-2021-29693, CVE-2021-29775, CVE-2021-20492, CVE-2020-14779, CVE-2020-14792, CVE-2020-14796, CVE-2020-14797, CVE-2020-14798, CVE-2021-29469, CVE-2020-2773, CVE-2020-14803, CVE-2021-26296, CVE-2021-3450, CVE-2020-7774, CVE-2021-3449, CVE-2020-27216 ve CVE-2019-17571

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemelerin yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6467055

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/201779

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29751

https://heimdalsecurity.com/blog/icedid-banking-trojan-new-version/

https://www.bankinfosecurity.com/bank-fraud-hackers-using-both-gozi-cerberus-malware-a-16940

https://kkhacklabs.com/cve-2020-4609/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-incorrect-authorization-in-ibm-business-automation-workflow-and-ibm-business-process-manager-bpm-cve-2021-29751/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-incorrect-authorization-in-ibm-business-automation-workflow-and-ibm-business-process-manager-bpm-cve-2021-29751/

2021-06-28