TR-21-0533 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, farklı ürünlerini etkilemesi muhtemel güvenlik zafiyetlerine ilişkin bülten yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-3449, CVE-2021-3450, CVE-2020-4945, CVE-2020-4885, CVE-2020-27221, CVE-2020-14781, CVE-2020-2773, CVE-2020-14782, CVE-2020-27218, CVE-2021-20461, CVE-2019-17632, CVE-2020-27216, CVE-2019-17638, CVE-2020-27223, CVE-2017-7656, CVE-2017-7657, CVE-2017-7658, CVE-2018-12545, CVE-2018-12536, CVE-2019-10241, CVE-2019-10247, CVE-2017-9735, CVE-2019-10246, CVE-2020-28491, CVE-2021-28163, CVE-2021-28165, CVE-2021-28164, CVE-2021-23839, CVE-2021-23840, CVE-2021-23841 ve CVE-2020-1971

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemelerin yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6442895

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/198752X-Force

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/198754

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3449

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3450

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/198752

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerabilities-in-openssl-affect-ibm-rational-clearquest-cve-2021-3449-cve-2021-3450/

2021-06-30