TR-21-0538 (Windows Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Windows Print Spooler ürününde Uzaktan Kod Çalıştırma zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Saldırgan hedef sisteme yetkisiz olarak erişim sağlayabilir ve zararlı DLL komutu çalıştırabilir.

CVE-2021-1675

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; Microsoft firmasının yayınladığı güncellemeyi indirmelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1675

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1675

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1675

2021-07-01