TR-21-0540 (Mitsubishi Electric Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Mitsubishi Electric, farklı havalandırma sistemlerinde bulunan güvenlik zafiyeti için güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından saldırı gerçekleştirmek için kullanılması mümkündür. CVE kodları şöyledir:

CVE-2021-20595 ve CVE-2021-20593

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Mitsubishi tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Cihaz Servislerine erişimin filtrelenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-005_en.pdf

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20595

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:H

https://us-cert.cisa.gov/ics

https://us-cert.cisa.gov/report

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-182-04

https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-004_en.pdf

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20593

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:N

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-182-05

2021-07-02