TR-21-0545 (Google Chrome Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Google Chrome'da kullanılan WebGL, Sharing ve TabGroups araçlarında güvenlik zafiyetleri tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyetler nedeniyle hedef sistemlerde saldırganların kontrol elde etmeleri ihtimal dahilindedir. CVE kodları şöyledir:

CVE-2021-30554, CVE-2021-30555, CVE-2021-30556 ve CVE-2021-30557

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine Google tarafından yayınlanan güncellemeleri incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30554

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30555

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30556

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-30557

2021-07-05