TR-21-0547 (OpenVPN Zafiyeti)

Genel Bilgi

OpenVPN'de Uzaktan Kod Çalıştırma güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle saldırgan yetki yükselterek kod çalıştırabilir. CVE Kodları şöyledir:

CVE-2021-3606 ve CVE-2021-3613

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili güvenlik bildirimini incelemelerini ve gerekli güvenlik güncellemelerini yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3606

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3613

2021-07-05