TR-21-0557 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, farklı ürünlerini etkilemesi muhtemel güvenlik zafiyetlerine ilişkin bülten yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-33502, CVE-2014-3004, CVE-2021-29759, CVE-2021-21409, CVE-2020-29652, CVE-2021-27568, CVE-2021-23358, CVE-2021-21295, CVE-2014-6519, CVE-2014-6515, CVE-2014-3566, CVE-2014-6517, CVE-2014-6456, CVE-2014-6511, CVE-2014-6512, CVE-2014-6457, CVE-2014-6513, CVE-2014-6458, CVE-2014-6558, CVE-2014-6476, CVE-2014-6531, CVE-2014-6532, CVE-2014-6492, CVE-2014-6493, CVE-2014-3065, CVE-2014-6504, CVE-2014-6527, CVE-2014-6506, CVE-2014-6468, CVE-2014-6502, CVE-2014-6503, CVE-2014-6466, CVE-2014-4288, CVE-2020-36242, CVE-2020-25659, CVE-2021-28363, CVE-2021-3177, CVE-2020-9488, CVE-2021-21290 ve CVE-2021-29751

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemelerin yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6469445

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/202299

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-33502

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-netty-vulnerability-affects-ibm-watson-machine-learning-on-cp4d-cve-2021-21409/

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21409

https://www.ibm.com/support/pages/node/6469413

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199150

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-app-connect-enterprise-certified-container-may-be-affected-by-a-redos-flaw-when-processing-urls-cve-2021-33502/

2021-07-07