TR-21-0561 (VISAM Automation Endüstriyel Ürünler​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

VISAM Automation, Base ürününü etkileyen Relative Yol Geçişi, Incorrect Default Permissions, Inadequate Encryption Strength, Insecure Storage of Sensitive Information, Stack-based Buffer Overflow zafiyetleri için önlemler açıkladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2020-7008, CVE-2020-7004, CVE-2020-10601, CVE-2020-7000 ve CVE-2020-10599

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için VISAM Automation tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-7008

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-7004

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-10601

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-084-01

2021-07-09