TR-21-0569 (Fortinet Zafiyeti)

Genel Bilgi

Fortinet Fortimail'de SQL Enjeksiyonu tespit edilmiştir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerde siber saldırganların saldırı düzenlemeleri ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için Fortinet tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://vuldb.com/?id.178229

2021-07-12