TR-17-100 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Firefox ve Firefox ESR ürünlerinde bulunan ve 9'u kritik önemde olduğu belirtilen 46 farklı zafiyeti gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıklarından etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Firefox 55 ve Firefox ESR 52.3 için yayınlanan Mozilla güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/08/08/Mozilla-Releases-Security-Updates

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-18/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-19/

2017-08-09