TR-17-134 (Microsoft Ekim 2017 Güvenlik Bültenini Yayınladı)

Genel Bilgi

Microsoft, çeşitli yazılımlarında bulunan zafiyetler hakkında güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından uzaktan kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Microsoft Ekim Güvenlik Bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/313ae481-3088-e711-80e2-000d3a32fc99

https://support.microsoft.com/en-us/help/20171010/security-update-for-vulnerabilities-in-windows-server-2008

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/10/10/Microsoft-Releases-October-2017-Security-Updates

2017-10-16