TR-17-135 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Thunderbird ürününde bulunan ve 1 tanesi kritik önemde olduğu belirtilen 9 farklı zafiyeti gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıklarından etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Thunderbird için yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri (Thunderbird 52.4) yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/10/11/Mozilla-Releases-Security-Update

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-23/

2017-10-16