TR-17-153 (Microsoft Kasım 2017 Güvenlik Güncellemelerini Yayınladı)

Genel Bilgi

Microsoft,  Windows, Internet Explorer, Edge, Office, Chakra Core, ASP.NET ve .NET Core gibi temel sistem ve uygulamalarında bulunan bazı zafiyetleri gidermek için Kasım ayı güncellemelerini yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Microsoft'un  4048954, 4048953, 4048955, 4048952, 4048956, 4048958, 4048961, 4048957, 4048960 başlıklı güvenlik bültenlerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/11/14/Microsoft-Releases-November-2017-Security-Updates

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/bae9d0d8-e497-e711-80e5-000d3a32fc99

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048954/windows-10-update-kb4048954

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048953/windows-10-update-kb4048953

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048955/windows-10-update-kb4048955

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048952/windows-10-update-kb4048952

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048956/windows-10-update-kb4048956

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048958/windows-81-update-kb4048958

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048961/windows-81-update-kb4048961

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048957/windows-7-update-kb4048957

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048960/windows-7-update-kb4048960

2017-11-16