TR-18-018 (Mozilla Thunderbird için Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Thunderbird 52.6 güncellemesi ile Skia kütüphanesindeki akışların yanlış hafıza paylaşımı, form elemanları, XSL dönüşümleri, metin yaslamaları, bazı mouse aksiyonları, bazı font hataları ve sağdan sola doğru yazımlarda adres barda görülen bir takım düzensizlikleri gidermeyi hedef alıyor.

Etki

Kritik önem derecesindeki mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından Thunderbird 52.6 için yayınlanan güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-04/

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/01/25/Mozilla-Releases-Security-Update-Thunderbird

 

2018-01-26