TR-18-063 (Mozilla Firefox için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Firefox ve Firefox ESR ürünlerindeki 16 tanesi kritik ve yüksek önem düzeyinde olmak üzere toplamda 36 adet zafiyeti gidermeye yönelik güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir. 

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından yayınlanan Firefox ESR 52.8 ve Firefox 60  başlıklı güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-12/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-11/

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/05/09/Mozilla-Releases-Security-Updates-Firefox

2018-05-10