TR-18-085 (Mozilla Thunderbird için Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Thunderbird 52.9 güncellemesi ile 9 tanesi kritik ve yüksek önem seviyesinde olmak üzere toplam 13 adet zafiyeti gidermeyi hedefliyor.

Etki

Kritik önem derecesindeki mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından Thunderbird 52.9 için yayınlanan güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-18/

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/07/03/Mozilla-Releases-Security-Update-Thunderbird

2018-07-04