TR-18-112 (Adobe, Photoshop için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Adobe;  Adobe Photoshop CC 19.1.5 - 19.x öncesi versiyonlarında ve 18.1.5 - 18.x öncesi versiyonlarında bulunan uzaktan kod çalıştırma zafiyetini çözümlemeye yönelik güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem kullanıcıları ve yöneticilerine Adobe tarafından yayınlanan APSB18-28 kodlu güvenlik bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir. 

Kaynaklar

https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb18-28.html

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/08/22/Adobe-Releases-Security-Updates

2018-08-24