TR-18-123 (Apache, Tomcat için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Apache, Tomcat 9.0.0.M1 - 9.0.11, 8.5.0 - 8.5.33, ve 7.0.23 - 7.0.90. versiyonları üzerinde bulunan açık yönlendirme zafiyetini gidermeyi hedefleyen güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Kritik önem derecesindeki mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Apache tarafından yayınlanan  zafiyet sayfasını incelemelerini (CVE-2018-11784) ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir. 

Kaynaklar

http://tomcat.apache.org/security-9.html#Apache_Tomcat_9.x_vulnerabilities​

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/201810.mbox/%3C4cf697b0-db03-9eab-f2aa-54c2026d0e88@apache.org%3E

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/10/04/Apache-Releases-Security-Updates-Apache-Tomcat

 

 

2018-10-09