TR-19-009 (Mozilla Thunderbird için Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Thunderbird 60.5 güncellemesi ile 3 tanesi kritik ve yüksek önem seviyesinde olmak üzere toplam 4  adet zafiyeti gidermeyi hedefliyor.

Etki

Kritik önem derecesindeki mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından Thunderbird 60.5 için yayınlanan güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-03/

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/01/30/Mozilla-Releases-Security-Update-Thunderbird

2019-02-12