TR-15-019 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınlandı)

Genel Bilgi

Mozilla tarafından Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird uygulamalarındaki mevcut çoklu adres açıklıkları için güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Güncellemelerin yayınlandığı uygulamalar;

·         Firefox 36

·         Firefox ESR 31.5

·         Thunderbird 31.5

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemler üzerindeki hassas verilerin ele geçirilmesi ya da istediği kodu çalıştırabilmesi ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine Mozilla tarafından Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird için yayınlanan güvenlik önerilerini dikkate almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/firefox/

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/firefox-esr/

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/thunderbird/

•       https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2015/02/24/Mozilla-Releases-Security-Updates-Firefox-Firefox-ESR-and

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur!...

2015-02-25