TR-19-104 (Postgresql10 Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Postgresql10 servisinde çoklu açıklıkları gideren 10.9 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-10164 kodlu uzaktan kod çalıştırma zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2019-1783-2-important-postgresql10-17-18-36

2019-08-08