TR-19-109 (FFmpeg Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

FFmpeg için çoklu açıklıkları gideren v4.1.4 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/2019/dsa-4502

2019-08-19