TR-15-026 (Mozilla, Güvenlik Güncellemeleri Yayınlandı)

Genel Bilgi

Mozilla tarafından Firefox, Firefox ESR, Thunderbird uygulamalarındaki mevcut çoklu adres açıklıkları için güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Güncellemelerin yayınlandığı uygulamalar;

·         Firefox 37

·         Firefox ESR 31.6

·         Thunderbird 31.6

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine Mozilla tarafından Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird için yayınlanan güvenlik önerilerini dikkate almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/firefox/

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/firefox-esr/

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/thunderbird/

•       https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2015/03/31/Mozilla-Releases-Security-Updates-Firefox-Firefox-ESR-and

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur!...

2015-04-01