TR-19-137 (Docker Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Docker servisinde çoklu açıklıkları gideren 18.09.1 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-13139, CVE-2019-13509 ve CVE-2019-14271 kodlu command injection zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00169.html

2019-09-10