TR-19-206 (Nostromo Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Nostromo, ürünlerinde bulunan dizin gezme ve uzaktan kod çalıştırma zafiyetlere yönelik Nostromo güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir. Bu güncellemelerle kodlu CVE-2019-16278 ve CVE-2019-16279 zaafiyetler giderilmiştir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için Nostromo tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://twitter.com/jas502n/status/1183947634974740480

2019-10-15