TR-19-211 (MuleSoft Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

MuleSoft'de çoklu ACE açıklıkları gideren 3.8.0 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-13116

https://docs.mulesoft.com/release-notes/mule-runtime/mule-3.8.0-release-notes

https://threat.tevora.com/mulesoft-3-8-unauthenticated-rce/

2019-10-17