TR-19-213 (Sonatype Nexus Repository Manager Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Sonatype Nexus Repository Manager'de çoklu Uzak Kod Çalıştırma açıklıkları gideren 2.14.15 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-15893

2019-10-17