TR-19-228 (Proftpd Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Proftpd servisinde çoklu remote code execution açıklıkları gideren 1.3.6 versiyon güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-18217 kodlu DoS ve cross-site scripting zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://blog.firosolutions.com/exploits/proftpd/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-18217

2019-10-25