TR-19-338 (Open TFTP Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Open TFTP'de çoklu denial of service ve ACE açıklıkları gideren 1.66 ve 1.65 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-10387

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-10388

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-10389

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-12567

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-12568

2019-12-27