TR-15-051 (Adobe Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Flash Player, Reader ve Acrobat’ da yer alan zafiyetlere yönelik Adobe tarafından çoklu güvenlik güncellemesi yayınlanmıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine APSB15-09 ve APSB15-10 sayılı Adobe Güvenlik bültenlerini incelemeleri ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etmektedir.

 Kaynaklar

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur!...

2015-05-14