TR-20-042 (Cisco Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Cisco, Cisco ürünlerinde bulunan SQL Enjeksiyonu, XSS, Yetki Yükseltme ve Komut Enjeksiyonu zafiyetlere yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için Cisco tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191002-pi-xss-12713?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20Prime%20Infrastructure%20Cross-Site%20Scripting%20Vulnerability&vs_k=1

2020-01-17