TR-20-070 (sudo Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

sudo'da çoklu açıklıkları gideren 1.8.19 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/sudo

https://www.sudo.ws/alerts/pwfeedback.html

https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/sudo

https://www.debian.org/security/2020/dsa-4614

2020-02-06