TR-15-057 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla tarafından Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird uygulamalarındaki mevcut çoklu adres açıklıkları için güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Güncellemelerin yayınlandığı uygulamalar;

·         Firefox 39

·         Firefox ESR 38.1

·         Thunderbird 38.1

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemler üzerindeki hassas verilerin ele geçirilmesi ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine Mozilla tarafından Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird için yayınlanan güvenlik önerilerini dikkate almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/firefox/

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/firefox-esr/

•       https://www.mozilla.org/tr/security/known-vulnerabilities/thunderbird/

•       https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2015/07/07/Mozilla-Releases-Security-Updates-Firefox-Firefox-ESR-and

2015-07-09