TR-20-091 (Mozilla Thunderbird için Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Thunderbird ürününde bulunan zafiyetlerini gidermeye yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir. İgili CVE kodları şu şekildedir: CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794, CVE-2020-6795, CVE-2020-6798 ve CVE-2020-6800

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından yayınlanan Thunderbird 68.5.0 güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/

https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/thunderbird

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4625-1-thunderbird-security-update-16-01-38?rss

2020-02-17