TR-20-092 (Cacti Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Cacti'de çoklu Uzak Kod Çalıştırma açıklıkları gideren 1.2.9 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cacti.net/release_notes.php?version=1.2.9

 

https://www.cacti.net/

https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_32_Mass_Rebuild

https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1798187

https://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html

https://getfedora.org/keys

https://docs.fedoraproject.org/en-US/project/code-of-conduct/

https://fedoraproject.org/wiki/Mailing_list_guidelines

https://lists.fedoraproject.org/archives/list/This/

https://www.linuxsecurity.com/advisories/fedora/fedora-30-cacti-fedora-2020-0fc6dd0fd2-20-28-38?rss

2020-02-19